1 2 3 4 5 6 7 8 9

30l

2019 год для ФФСН ознаменован 30-ти летием факультета!

Именно 30 лет назад, в 1989 году, тогда еще философско-экономический факультет (ФЭФ), открыл свои двери для первых студентов. Первым деканом стал Альберт Николаевич Елсуков. Позже, 1 марта 1999 году решением Учёного Совета БГУ был создан факультет философии и социальных наук.

Что является ядром любого факультета – конечно студенты и преподаватели! И именно для Вас состоится праздничная неделя, посвященная 30-тилетию ФФСН, где Вы сможете поздравить факультет и подарить ему свою любовь! 

ПОДРОБНЕЕ

 


Международная научная конференция "Философия и социальные науки в современном мире" 26-27 сентября 2019 года

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ

loading...
29.05.2018

УДК 1(476)(091)

ББК 87.3(4Беи)

А72

Складальнікi

А. А. Лягчылін, А. Ю. Дудчык, А. В. Бяляева, С. В. Вараб’ёва, В. А. Верашчагін, Т. I. Врублеўская-Токер, А. I. Клімовіч, I. М. Кляцкова, І. І. Ляшчынская, Д. А. Смалякоў

Пад рэдакцыяй А. А. Лягчыліна, А. Ю. Дудчыка

Рэцэнзенты:

кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта iмя Максіма Танка (загадчык кафедры кандыдат палітычных навук С. В. Зенчанка);
кандыдат філасофскіх навук В. Б. Eвapoўcкi

Анталогія філасофскай думкі Беларусі: дапаможнік. У 3 т. Т. 1 / А72 склад.: А. А. Лягчылін [i інш.] ; пад рэд. А. А. Лягчыліна, А. Ю.  Дудчыка. — Мінск:: БДУ, 2017. — 311 с.

ISBN 978-985-566-479-7.

Анталогія змяшчае найбольш паказальныя фрагменты тэкстаў мысляроў Беларусі перыяду XII—XVIII стст., а таксама кароткія артыкулы, якія уключаюць біяграфічныя матэрыялы i агляд філасофсіх поглядаў кожнага з ix.