Прафесар кафедры сацыяльнай камунiкацыi Калачова Ірына Іванаўна прыняла ўдзел у навуковым праекце фундаментальных даследаванняў НАН РБ (2012-2017 гг).

У праекце «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» ўдзельнічала больш за 50 навукоўцаў, сярод якіх 20 дактароў навук, у тым лiку доктар гiстарычных навук, прафесар кафедры сацыяльнай камунiкацыi факультэтa фiласофii i сацыяльных навук Ірына Іванаўна Калачова.

У 2015-2017 гг. праект стаў пераможцам 54 Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі» у намінацыі «Эўрыка». У 2018 г. выданне стала пераможцам нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі» намінацыі «Духоўнасць» на Мінскай кніжнай выставе.

1. Калачова, І.І. Сямейны побыт гараджан / І.І. Калачова // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 2. Культура гарадоў Х – пачатак ХХ ст. /А.І.Лакотка [і інш ]; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларус. Навука, 2014. – С.236-292.

2. Калачева, И.И. Семья и брак горожан во второй половине ХХ-начале ХХI в./ Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. . Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С.664-700.

3. Калачева, И.И. Образование в ХХ-начале ХХI в./ Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т . Т.4. Культура ХХ – пачатку ХХI ст. / А. І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І.Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – С.700-728.