Румянцева Татьяна Герардовна

Tatsiana G. Rumyantseva

Doctor of Philosophy, Professor

An author of 500 scientific publications.

In Russian

Books:

 1. Critical Analysis of Human Aggression Theories, Minsk ,1982;
 2. Aggression: Problems and Searches in Western Philosophy and Science, Minsk, 1991;
 3. The German Transcendental Philosophy of the End of 18 - Beginning of 19 Centuries, Minsk ,1999;
 4. The Philosophy of Kant, Minsk, 2004.
 5. The Hinduism. Minsk, 2006 (Co-Author).
 6. Friedrich Nietzsche. Minsk, 2008.
 7. Oswald Spengler, Minsk, 2008.
 8. Emanuel Swedenborg. Minsk, 2011(Co-Author).
 9. The Newest Philosophical Glossary, (Co-Editor, Co-author), 1999, 2001, 2003;
 10. The Universal Encyclopedia. Philosophy. (Co-Editor, Co-Author), 2002;
 11. The History of Philosophy. Encyclopedia. (Co-Editor, Co-Author), 2002;
 12. The Universal Encyclopedia. Philosophy. ХХ Century. (Co-Editor, Co-Author); 2002.
 13. The Newest Philosophical Glossary. Postmodernism. (Co-Editor, Co-Author, );
 14. Psychoanalysis. Encyclopedia. (Co-Editor, Co-Author), 2009.
 15. Articles in such authoritative journals as «Voprosy Philosophii», «Voprosy Psikhologii», «Kant' Sbornick», etc.

Handbooks:

 1. The History of Sociology (Co-Editor), Minsk, 1997;
 2. The Logic. Minsk, 2003.
 3. The Modern Western Philosophy, 2000 (editor-in-chief).
 4. The German Transcendental Philosophy of the End of 18 - Beginning of 19 Centuries, Minsk , 2008.
 5. The Modern Western Philosophy, 2009 (editor-in-chief).

Publications In English:

 1. The Problem of Control and Prevention of Human Aggression // Abstracts of the 9th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Uppsala, August 7-14, 1991, v.III.P.195-196.

In Polish:

 1. Podstawy religijne pluralizmu cywilizacyjnego na obszarze postkomunistycznym // Drogi I Rozdroza Kultury Chrzesciyanskiey Europy. Czestochowa 30.04.- 2.05.2003.
 2. Konstruowanie chrzescijanskiego projektu przyszlosci jako sposob uratowania historycznej terazniejszosci // Dziedzictwo Chrzescijnskiego Wschodu i Zachodu. Czestochowa. 2006. S.681-690.
 3. Fryderyk Nietzsche: Apostata Czy Obronca Wiary Chrzescijanskiej? // W Poszukiwaiu Pravdy. Chrzescijanska Europa Miedzy Wiara A Polityka/ Czestochowa 2010/s.341-348.